Video hướng dẫn sử dụng đèn lồng Hội An

Đèn lồng Việt hướng dẫn cách sử dụng đèn lồng bằng video trực quan, giúp quý khách hàng dễ dàng thực hiện mở (bung) các loại đèn lồng.

1. Cách mở đèn lồng tre Hội An

2. Cách mở đèn lồng Gỗ Hội An

3. Cách mở đèn lồng gỗ chạm Rồng

Tham khảo: Hướng dẫn mở đèn lồng Hội An bằng hình ảnh

Đèn lồng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *