Dây đèn lồng cầu mây tròn

Dây đèn lồng cầu mây tròn – Chất liệu: cầu mây – Màu sắc: đủ màu – Kích thước lồng đèn : 7 cm – Số lượng : 20 đèn Dây đèn lồng cầu mây tròn được dùng để trang trí nhà cửa, tủ kê , hoặc không gian gia đình theo yêu cầu của bạn, […]

Dây đèn lồng trái tim

Dây đèn lồng trái tim – Chất liệu: nhựa, sợi – Màu sắc: đủ màu hoặc 1 màu – Kích thước lồng đèn : 7 cm – Số lượng : 20 đèn Dây đèn lồng trái tim được dùng để trang trí nhà cửa, tủ kê , hoặc không gian gia đình theo yêu cầu […]

Dây đèn lồng tròn mini

Dây đèn lồng tròn mini – Chất liệu: nhựa, sợi – Màu sắc: đủ màu hoặc 1 màu – Kích thước lồng đèn : 7 cm – Số lượng : 20 đèn Dây đèn lồng tròn mini được dùng để trang trí nhà cửa, tủ kê , hoặc không gian gia đình theo yêu cầu […]