Đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền

Hoa sen lại là một trong tám biểu tượng của Phật giáo, Các tu viện, chùa chiền, hội đoàn Phật giáo thường trang trí hoặc lấy hoa sen làm biểu tượng. Sở dĩ như thế vì hoa sen đẹp tinh khiết, có hương thơm không nhiễm bùn bên trong hoa có đàn có hạt…

Hoa được ví như cái âm thanh tịnh không ô nhiễm, đức hạnh, kết quả viên mãn. Hoa sen còn được ví với quá trình tu tập, phát triển tâm thức: cây sen mọc dưới bùn được ví cho cái tâm bị che lấp vì phiền não sinh tử; cây vươn lên trong nước, được ví cho quá trình tu tập, thanh tịnh hóa; hoa nở bên trên mặt nước phô sức hương dưới ánh mặt trời được ví cho cái tâm đã giác ngộ viên mãn.

đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền1

Đèn lồng hoa sen là vật dụng trang trí được sử dụng nhiều ở các chùa chiền, đèn lồng hoa sen của cơ sở sản xuất đèn lồng Việt được sản xuất tại Hội An mang hình dáng của một bông hoa sen truyền thống của Phật giáo với đầy đủ đài hoa,cánh hoa và chủ yếu là 4 màu sắc tượng trưng hoa sen của nhà Phật như Sen trắng (Phạn: Pundarika – Tạng: Pad ma dkar tro) tượng trưng trí tuệ tuyệt đối, sen hồng (Padme – Pad me dmar tro) tượng trưng Đức Phật lịch sử và sự tôn quý tối thượng chư Phận Bồ-tát….,sen đỏ (Padma – Pad ma chu skyes) tượng trưng cho âm tính vốn thanh tịnh, từ bi, thường chỉ Đức Quán Thế âm và Sen xanh (Utpata – Ut pa la) tượng trưng cho trí tuệ tối thắng Bát-nhã Ba-la-mật, thường chi Ngài Văn-thù.

đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền

Đèn lồng hoa sen là một trong những vật dụng trang trí được quý phật tử khắp nơi cúng dường nhà Phật nhiều nhất bởi ý nghĩa tâm linh và vẻ đẹp của nó, ngoài đèn lồng hoa sen để bàn, đèn hoa sen còn có rất nhiều mẫu mã, kích cỡ và có thể dùng để treo, phục vụ cho việc trang trí nhiều vị trí khác nhau trong chùa chiền.

đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền2

Chúng ta nên quán tưởng hoa sen để tưởng nhớ chư Phật Bồ-tát… để nhắc nhở tâm mình vốn tinh khiết như hoa sen, để thấy hoa sen đẹp đẽ thế kia nhưng rồi cùng héo úa, thân ta cũng vậy, đó là lý vô thường, hãy sử dụng đèn lồng hoa sen trang trí để tôn nên vẻ đẹp của Phật giáo và giá trị truyền thống của nhà Phật.

Đèn lồng Việt

4 thoughts on “Đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền

  1. Pingback: đèn lồng hoa sen trang trí chùa chiền | denlongviet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *