Đèn nến kiểu tulip

Đèn nến chân đế gỗ kiểu tulip– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 20cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. […]

Đèn nến kiểu vuông

Đèn nến chân đế gỗ kiểu vuông– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 20cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. […]

Đèn nến kiểu sen nở có cánh

Đèn nến chân đế gỗ kiểu sen nở có cánh– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 20cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, […]

Đèn nến kiểu tròn

Đèn nến chân đế gỗ kiểu tròn– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 15cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. […]

Đèn nến kiểu sen nở

Đèn nến chân đế gỗ kiểu sen nở– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 20cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị […]

Đèn nến kiểu sen búp

Đèn nến chân đế gỗ kiểu sen búp– Đèn nến sử dụng để trang trí bàn ăn, khung cửa, hoặc bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà bạn để tạo nên vẻ đẹp lung linh, đầy sắc màu…– Kích thước: 20cm (H20xW13) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn […]