Category Archives: Đèn bàn trang trí

Đèn bàn trang trí kiểu gợn sóng

Đèn bàn trang trí kiểu gợn sóng – Chất liệu: khung sắt bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước: 35cm (H35xW15)  Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị […]

Đèn bàn trang trí kiểu quả na

Đèn bàn trang trí kiểu quả na – Chất liệu: khung sắt bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước: 45cm (H45xW21)  Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị […]

Đèn bàn trang trí kiểu mây

Đèn bàn trang trí chất liệu Mây – Chất liệu: mây, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước: 20cm (H20xW10)  Lưu ý: + Đối với đèn có kích thước khác, giá vui lòng liên hệ 0979 612 […]

Đèn bàn trang trí kiểu xoắn

Đèn bàn trang trí kiểu xoắn – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông … – Kích thước: 35cm (H35xW18) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối với […]

Đèn hoa sen để bàn 2 màu DHS010

Đèn hoa sen để bàn hai màu HDS006

Đèn hoa sen để bàn 2 màu kiểu DHS010 – Chất liệu: khung thép bọc vải 2 màu vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn… – Kích thước: 20cm Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối với đèn […]

Đèn bàn trang trí kiểu vuông 20cm

Đèn bàn trang trí kiểu vuông 20cm – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông … – Kích thước: 20cm (H20xW13) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối […]

Đèn bàn nội thất NDB008

Đèn bàn nội thất kiểu NDB008 – Chất liệu: vải, khung sắt, đế gỗ – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước chụp đèn (cm): H17xW20 Lưu ý:  + Đối với đèn có kích thước khác giá liên hệ 0979 612 534 hoặc 0905 750 478 + Hiện tại có […]

Đèn sen kiểu búp

Đèn sen trang trí kiểu búp – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước: 20cm (H20xW13) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. […]

Đèn bàn nội thất NDB003

Đèn bàn nội thất kiểu NDB003 – Chất liệu: vải, khung sắt, đế gỗ – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước chụp đèn (cm): H19xW32 Lưu ý:  + Đối với đèn có kích thước khác giá liên hệ 0979 612 534 hoặc 0905 750 478 + Hiện tại có một […]

Đèn bàn trang trí kiểu vuông cạnh

Đèn bàn trang trí kiểu vuông cạnh – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông … – Kích thước: 35cm (H35xW20) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối […]

Đèn bàn nội thất NDB004

Đèn bàn nội thất kiểu NDB004 – Chất liệu: vải, khung sắt, đế gỗ – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước chụp đèn (cm): H30xW20 Lưu ý:  + Đối với đèn có kích thước khác giá liên hệ 0979 612 534 hoặc 0905 750 478 + Hiện tại có […]

Đèn bàn trang trí kiểu vuông 30cm

Đèn bàn trang trí kiểu vuông 30cm – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông … – Kích thước: 30cm (H30xW13) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối […]

Đèn bàn nội thất NDB002

Đèn bàn nội thất kiểu NDB005 – Chất liệu: vải, khung sắt, đế gỗ – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước (cm): H40xW14 Lưu ý:  + Đối với đèn có kích thước khác giá liên hệ 0979 612 534 hoặc 0905 750 478 + Hiện tại có một số […]

Đèn bàn trang trí tulip 20cm

Đèn bàn trang trí kiểu tulip 20cm – Chất liệu: khung thép bọc vải, đế gỗ vuông (có đèn phát sáng bên trong) – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông … – Kích thước: 20cm (H20xW10) Lưu ý: + Kích thước được tính là chiều cao của đèn, đơn vị cm. + Đối […]

Đèn bàn nội thất NDB005

Đèn bàn nội thất kiểu NDB005 – Chất liệu: vải, khung sắt, đế gỗ – Kiểu vải: vải trơn, vải lụa Hà Đông, vải vẽ hoa văn… – Kích thước (cm): H20xW20 Lưu ý:  + Đối với đèn có kích thước khác giá liên hệ 0979 612 534 hoặc 0905 750 478 + Hiện tại có một số […]